تجمع و اعتراضات روز ۸ بهمن ماه ۹۶

0 219

تجمع و اعتراضات روز ۸ بهمن ماه ۹۶
هفت تپه- تجمع اعتراضی کارگران میراث جهانی چغازنبیل

یکشنبه ۸ بهمن کارگران میراث جهانی چغازنبیل در اعتراض به عدم پرداخت حقوق ۴ ماهه خود دست به اعتصاب زده و مسیر ورود خودرو به این اثر جهانی را بستند. کارگران میراث جهانی چغازنبیل خواهان پرداخت حقوق خود هستند.

تجمع اعتراضی کارگران میراث جهانی چغازنبیل

تهران- توقف پروژه‌های سپیدار، کارگران شرکت واحد تهران را به تجمع کشاند
روز یکشنبه ۸ بهمن ماه ۹۶، جمعی از کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در اعتراض به وضعیت نامعلوم پروژه‌های مسکونی سپیدار ۲ و ۳ مقابل ساختمان شهرداری تهران تجمع کردند.

کرمان- تجمع اعتراضی کشاورزان رابر کرمان
روز یکشنبه ۸ بهمن ۹۶، مردم و جمعی از کشاورزان رابر کرمان، دست به تجمع اعتراضی مقابل استانداری کرمان زدند.
آنها نسبت به انتقال آب رابر و نادیده گرفتن ملک های زراعی موجود در مسیر این آب اعتراض داشته و گفتند این کار موجب اختلال در کار و زندگی مردم این منطقه می‌شود.

تجمع اعتراضی کشاورزان رابر کرمانتهران- تجمع اعتراضی تولیدکنندگان بذر کشور
شنبه ۷ بهمن بیش از ۱۸۰ نفر از تولیدکنندگان بذر کشور در اعتراض به عدم پرداخت ۲۴۰ میلیارد تومان طلب خود توسط وزارت جهاد کشاورزی مقابل ساختمان این وزارتخانه دست به تجمع اعتراضی زدند.

تجمع اعتراضی تولیدکنندگان بذر کشوراهواز- تجمع اعتراضی کارگران سازمان سماندهی مشاغل میوه
شنبه ۷ بهمن، کارگران سازمان ساماندهی مشاغل میوه و تره بار در اعتراض به عدم پرداخت ۴ ماه حقوق خود مقابل شهرداری اهواز تجمع و اعتراض کردند

تجمع اعتراضی کارگران سازمان سماندهی مشاغل میوهآغاجاری- تجمع اعتراضی پرسنل و کارکنان اداره آموزش و پرورش
شنبه ۷ بهمن، پرسنل و کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان آغاجاری در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات ۳ ماه اضافه کار در سال ۹۵ و ۶ ماه اضافه کار در سال ۹۶ دست به اعتراض زده و به طور دسته جمعی استعفا دادند.

تجمع اعتراضی پرسنل و کارکنان اداره آموزش و پرورش

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود