فراخوان به تجمع اعتراضی داروخانه داران در مقابل استانداری‌ها

0 104

فراخوان به تجمع اعتراضی داروخانه داران در مقابل استانداری‌ها
رییس انجمن داروسازان ایران، طی نامه ای به برگزاری یک تجمع سراسری در اعتراض به عدم پرداخت ۸ ماه مطالبات داروخانه ها و خسارت دیرکرد این پرداخت، روز ۲۶ بهمن ماه، توسط داروخانه داران فراخوان داد.

فراخوان به تجمع اعتراضی داروخانه داران

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود