اعتصاب کارگران فولاد اهواز ادامه دارد

0 103

اعتصاب کارگران فولاد اهواز ادامه دارد

کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز که از روز سه‌شنبه ۳ بهمن ماه، دست به اعتصاب زدند، همچنان در اعتصاب به سر می‌برند. این کارگران که حدود ۳۵۰۰ نفر هستند، علاوه بر حقوق معوقه، خواهان تعهد کارفرما برای پرداخت به موقع دستمزدها و حق بیمه تأمین اجتماعی، برقراری بیمه تکمیلی و برکناری مدیرانی هستند که مشکلات فعلی بدلیل حضور آنهاست.

کارفرمای خصوصی این واحد تعدادی از کارگران اعتصابی گروه ملی صنعتی فولاد ایران را تهدید به غیبت از کار، محروم شدن از مزایای پرسنلی در روزهای عدم کارکرد، اخراج و معرفی به مراجع قضایی کردند. این تهدید در شرایطی است که کارفرمای مجتمع بزرگ فولاد، تا روز گذشته تنها حقوقهای معقومه کارگران تا آخر آبان ماه را پرداخت کرده است و از پرداخت مابقی مطالبات کارگران خودداری کرده است.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود