اعتصاب غذا کارگران پتروشیمی تندگویان ماهشهر

0 165

اعتصاب غذا کارگران پتروشیمی تندگویان ماهشهر

کارگران پیمانی پتروشیمی تندگویان ماهشهر حدود ۲۰ ماه است بدون ثبت هیچ نوع قراردادی کار می کنند و همچنان فیش حقوقی به آنها تعلق نگرفته است. این کارگران در اعتراض به وضعیت موجود از ۱۵ روز پیش دست به اعتصاب غذا زده اند.

لازم به توضیح است مسئولان شرکت پتروشیمی تندگویان از اجرای طرح طبقه بندی و همسان سازی حقوق ها و پرداخت ۵۰۰ هزار تومان حق بدی آب و هوا که باید از ابتدای سال جاری به تمامی کارگران شاغل در خوزستان پرداخت می‌شد، خودداری کردند. آنها همچنان به خواسته های کارگران بی‌توجهند و اعلام کردند اجرای خواسته های کارگران هزینه بر است.

کارگران واحدهای پتروشیمی تندگویان ماهشهر پیش از این از روز چهارشنبه ۲۰ دی ۹۶ دست به اعتصاب زده بودند.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود