غارت شدگان کاسپین خشم خود را با پرتاب تخم مرغ ابراز می‌کنند

0 82

غارت شدگان کاسپین امروز پنجشنبه ۵ بهمن ۹۶ در اعتراض به غارت اموالشان مقابل شعبه شهرآرا در تهران تجمع اعتراضی کردند.

آنها شعار می‌دادند:

بانک های ایران دزدن پولهاتونو می دزدن

غارت شدگان که از غارت دارایی های خود بدست بانکهای حکومتی خشمگین هستند با پرتاب تخم مرغ و گوجه فرنگی به ساختمان این موسسه، خشم خود را نسبت به دزدی و غارتگری اموالشان ابراز کردند.

آنها همزمان شعار الله اکبر و مرگ بر دزد می‌دادند

لازم به ذکر است که غارت شدگان موسسه کاسپین روز گذشته طبق بیانیه ای به تجمع و اعتراض مقابل شعبه شهرآرا این موسسه فراخوان داده بودند.

توجه شما را به فیلمهایی که از تجمع اعتراضی غارت شدگان موسسه کاسپین در تهران بدستمان رسیده است جلب می‌کنیم

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود