آتش کشیدن شورای شهر ساوه

0 172

آتش کشیدن شورای شهر ساوه توسط جوانان قیام

بنا به گزارشات رسیده، سه شنبه ۳ بهمن ۹۶ جوانان قیام آفرین در شهر ساوه، اقدام به آتش کشیدن ساختمان شورای شهر ساوه کردند.

بعد از این اقدام جوانان توانستند به سلامتی صحنه را ترک کنند و مأمورین انتظامی موفق به دستگیری آنها نشدند.

فیلمی که از آتش کشیدن ساختمان شورای شهر ساوه بدستمان رسیده را در زیر ملاحظه کنید

لازم به توضیح است که دوشنبه شب، ۲ بهمن ماه ۹۶، نیز جوانان قیام افرین با بمب های آتش زا به ساختمان اصلی شهرداری تهران حمله کرده و ساختمان شهرداری را به آتش كشيدند.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود