مریم رجوی در مجمع پارلمانی شورای اروپا: مردم ایران قیام را تا سرنگونی ادامه می‌دهند

0 201

مریم رجوی در مجمع پارلمانی شورای اروپا: مردم ایران قیام را تا سرنگونی ادامه می‌دهند

روز چهارشنبه ۴ بهمن ۹۶ خانم مریم رجوی در اجلاس رسمی گروه حزب مردم اروپا، بزرگترین فراکسیون سیاسی مجمع پارلمانی شورای اروپا، گروه اتحاد لیبرال‌ها و دمکرات‌ها و گروه اتحاد چپ‌های اروپا شرکت کرد.
در این اجلاس خانم مریم رجوی طی سخنان خود با اشاره به آغاز قیام ایران از روز ۷ دی و گسترش آن در ۱۴۲ شهر کشور گفت: من امروز به مجمع پارلمانی شورای اروپا آمده ام تا صدای معترضینی باشم که هم اکنون در زندان و تحت شکنجه قرار دارند.
خانم مریم رجوی در صحبتهای خود گفت: «قیام نشان داد جامعه ایران انفجاری است و اعتراضات در سراسر کشور ادامه دارد. رژیم ایران وارد فاز پایانی خود شده است و اوضاع به قبل از قیام باز نمی‌گردد و مردم این روند را تا سرنگونی رژیم ادامه می‌دهند»
خانم رجوی از اتحادیه اروپا خواست تا در مقابل جنایت رژیم ایران سکوت نکرده و با اقدامات موثر و تصمیمات لازم الاجرا فاشیسم مذهبی را وادار کنند تا زندانیان قیام را فورا آزاد کند. همچنین آزادی بیان و اجتماعات تضمین شوند. همچنین از کمیسر عالی حقوق بشر خواست تا به تشکیل یک هیت بین المللی برای تحقیق پیرامون شهیدان و زندانیان و مفقودشدگان قیام و کسانی که در زندانها به قتل رسیدند اقدام کند.
خانم رجوی تأکید کرد: هرگونه رابطه سیاسی و اقتصادی با این رژیم باید متوقف شود. حاکمان ایران به خاطر جنایت علیه بشریت باید مورد تحریم های همه جانبه قرار گیرند. اقتصاد ایران در بیت خامنه ای و در دست پاسداران است. تجارت با این رژیم یعنی سوخت رساندن به ماشین کشتار و صدور تروریسم و جنگ افروزی.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود