ادامه اعتراض و اعتصاب کارگران – ۴ بهمن ۹۶

0 87

ادامه اعتراض و اعتصاب کارگران – ۴ بهمن

اسلامشهر – در ادامه اعتصاب کارگران شرکت تراورس، کارگران شرکت تراورس در اسلامشهر نیز امروز چهارشنبه ۴ بهمن ماه، دست به اعتصاب زده و به اعتصاب سراسری پیوستند.
کارگران شرکت تراورس در شهرهای تهران، شاهرود و مراغه نیز دست به اعتصاب زده اند. آنها نسبت به عدم پرداخت حقوق خود، نداشتن امنیت شغلی و تبعیض و بی‌عدالتی معترضند و با بستن خطوط ریلی دست به تجمع اعتراض زدند.

اعتصاب کارگران شرکت تراورس

 

قزوین – کارمندان مخابرات روستایی قزوین روز چهارشنبه ۴ بهمن ۹۶، مقابل شرکت مخابرات استان دست به تجمع اعتراضی زدند. آنها نسبت به عدم دریافت ۴ ماه حقوق خود اعتراض کردند.

تجمع اعتراضی کارمندان مخابرات روستایی قزوین

 

اندیمشک – کارگران بخشی از راه آهن زاگرس در اندیمشک روز چهارشنبه ۴ بهمن ۹۶، در اعتراض به پرداخت نشدن چهار ماه حقوق معوقه خود دست به تجمع و اعتصاب زدند.

اعتصاب کارگران راه آهن زاگرس اندیمشک

 

رشت – رانندگان نفتکش در رشت روز چهارشنبه ۴ بهمن ۹۶ در اعتراض به طرح برندیگ در انبار نفتکش ها دست به اعتصاب زدند. آنها از بارگیری و جابجایی هرگونه محموله نفتی در شهر خودداری کردند.

اعتصاب رانندگان نفتکش در رشت

 

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود