گسیل گله ماموران به میدان آزادی تهران در هراس از فراخون به قیام

0 94

گسیل گله ماموران به میدان آزادی تهران در هراس از فراخون به قیام
دو‌شنبه شب ۲ بهمن‌ ماه ۹۶، رژیم آخوندی که از قیام مردم ایران در ترس و وحشت شبانه روزی به سر می‌برد به گسیل گله‌ ماموران جنایت پیشه خود در میدان آزادی اتکا کرد تا شاید بتواند به خیال خود حال پاسداران و بسیجی‌های وارفته خود که هر روز در حال آتش زدن کارت‌هایشان هستند جا بیاورد و روحیه بدهد.

لازم به ذکر است که هدف بعدی، ایجاد رعب و وحشت در میان مردم می باشد، این قدامات در حالی است که تجمعات و اعتراض‌های مردم هر روز به موضوعات مختلف ادامه دارد و رژیم نسبت به آنها خسته و فرسوده شده است.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود