فراخوان به تجمع کارگران کیان تایر در مقابل وزرات نفت

0 56

فراخوان به تجمع کارگران کیان تایر در مقابل وزرات نفت
کارگران کیان تایر طی فراخوانی اعلام کردند ساعت ۸ صبح روز چهارشنبه ۴ بهمن ۹۶ در مقابل وزرات نفت  برای طرح مجدد خواسته هایشان دست به تجمع اعتراضی خواهند زد.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود