تجمع اعتراضی مردم اهواز به آلودگی هوا مقابل استانداری و فرمانداری

0 67

تجمع اعتراضی مردم اهواز به آلودگی هوا مقابل استانداری و فرمانداری
روز سه شنبه ۳ بهمن ماه ۹۶، جمعی از مردم اهواز در اعتراض به آلودگی هوا و مشکل تنفسی که برای مردم ایجاد کرده است، در برابر استانداری رژیم در این شهر دست به تجمع زدند. اما نیروهای امنیتی آنان را متفرق نمودند. در پی این اقدام نیروهای امنیتی مردم محل را به سمت فرمانداری ترک کردند.

مردم در این تجمع شعار می دادند:
اهوازی با غیرت حمایت حمایت

رژیم از وحشت تجمع مردم، اقدام به آوردن نیروهای سرکوبگر انتظامی و ضدشورش در مقابل استانداری و فرمانداری کردند.
نیروهای مزدور و عوامل اطلاعاتی رژیم از جمعیت فیلم می گرفتند و اقدام به دستگیری چند نفر از تجمع کنندگان کردند.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود