ادامه تجمع و اعتراضات ۳ بهمن ماه ۹۶

0 101

ادامه تجمع و اعتراضات ۳ بهمن ماه ۹۶
ایرانشهر-
تجمع اعتراضی کارگران ایران کولای ایرانشهر
روز سه‌شنبه ۳ بهمن ‌ماه ۹۶، جمعی از کارگران کارخانه ایران کولا در ایرانشهر در اعتراض به اخراج کارگران در مقابل اداره کار این شهر دست به تجمع زدند. آنان خواستار بازگشت همکاران خود به سر کار و همچنین تامین امنیت شغلی برای کارگران هستند.

تجمع اعتراضی کارگران ایران کولای ایرانشهر

تهران- تجمع اعتراضی كارگزاران صندوق بيمه كشاورزی
امروز سه شنبه ۳ بهمن ماه ۹۶، کارگزاران صندوق بیمه کشاورزی مقابل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در تهران دست به تجمع اعتراضی زدند.

تجمع اعتراضی كارگزاران صندوق بيمه كشاورزی

رشت- تجمع اعتراضی غارت‌شدگان موسسه مالی کاسپین در رشت
صبح روز سه‌شنبه ۳ بهمن‌ ماه ۹۶، غارت‌شدگان مؤسسه کاسپین در رشت در اعتراض به کلاهبرداری و به یغما بردن اموال‌شان توسط سپاه پاسداران در مقابل شعبه آن در فلکه بانک ملی این شهر دست به تجمع زدند و خواهان بازگرداندن پول‌هایشان شدند.

تجمع اعتراضی غارت‌شدگان موسسه مالی کاسپین در رشت

مشهد- تجمع غارت شدگان افضل توس مشهد
غارت شدگان موسسه افضل توس در مشهد روز سه شنبه ۳ بهمن ماه ۹۶، ساعت ۱۱  مقابل سرپرستی بانک آینده در تقاطع بلوار جانباز و خیام دست به تجمع اعتراضی زدند.

تجمع غارت شدگان افضل توس مشهد

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود