فریاد الله اکبر جوانان تهرانی در پارک نهج البلاغه

0 84

فریاد الله اکبر جوانان تهرانی در پارک نهج البلاغه
یکشنبه شب اول بهمن ۹۶ ساعت ۲۱۳۰ در پارک نهج البلاغه تهران تعدادی از جوانان اقدام به سر دادن شعار الله اکبر کردند. آنها هم چنین با زدن شیپور توجه مردم را جلب می‌کردند تا در این اقدام اعتراضی به آنها پیوسته و همراه با آنها الله اکبر بگویند.
حوالی ساعت ۲۲ نیروی انتظامی وارد پارک شد و آنها را متفرق کرده و مانع از ادامه کارشان شد.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود