حمله شبانه به ساختمان اصلی شهرداری تهران

0 132

حمله شبانه به ساختمان اصلی شهرداری تهران
در اولین ساعات بامداد دوشنبه ۲ بهمن ماه ۹۶، تعدادی افراد ناشناس با بمب های آتش زا به ساختمان اصلی شهرداری تهران حمله ور شدند و ساختمان شهرداری را به آتش كشيدند.
بنا بر گزارشهای رسیده افرادی با صورتهای پوشیده با مواد آتش زا، اقدام به آتش زدن ساختمان اصلی شهرداری کردند.
سپس جوانان محل را ترک کردند و نیروهای امنیتی نیز موفق به دستگیری آنها نشدند.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود