تجمع اعتراضی غارت شدگان موسسه مالی ولی عصر در رباط کریم تهران

0 137

تجمع اعتراضی غارت شدگان موسسه مالی ولی عصر در رباط کریم تهران
غارت شدگان موسسه مالی ولی عصر، روز شنبه ۳۰ دی ماه ۹۶، در اعتراض به غارت پولها و سپرده هایشان اقدام به تجمع اعتراضی در مقابل ساختمان این موسسه کردند. بدنبال این تجمع اعتراضی، نیروی انتظامی اقدام به دستگیری یکی از تجمع کنندگان نمود و در همین هنگام یک خانم برای حمایت از وی برخاست که توسط خودروی نیروی انتظامی زیر  گرفته شد و همین امر موجب خشم مردم گردید.
غارت شدگان همچنین شعار ميدادند:

عزا عزاست امروز روز عزاست امروز زندگی ما مردم رو به فنا است امروز
حسین حسین شعارشون دزدی افتخارشون
اسلامو پله کردن مردمو ذله کردن
سفره ما خالیه ظلم و ستم کافیه

نیروهای اطلاعاتی نیز برای شناسایی در صحنه از غارت شدگان فیلم و گزارش تهیه می کردند.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود