تجمع اعتراضی کارگران کیان کُرد در مقابل کارخانه

0 100

تجمع اعتراضی کارگران کیان کُرد در مقابل کارخانه
روز شنبه ۳۰دی جمعی از کارگران کارخانه کیان کُرد در شهرستان ملایر در اعتراض به ۶ ماه تاخیر در پرداخت مطالبات مزدی خود، مقابل این کارخانه تجمع کردند.

به گفته این کارگران، جدا از مطالبات مزدی، کارفرمای کیان کُرد به دلیل شرایط بد اقتصادی، عیدی سالهای ۹۵ و ۹۶ آن‌ها را نپرداخته است. همچنین پرداخت هزینه بازنشستگی تعدادی از کارگرانی که در آستانه بازنشستگی براساس قانون مشاغل سخت و زیان‌آور قرار دارند، از دیگر مطالبات کارگران عنوان شده است.

در این واحد صنعتی، حدود ۲۵۰ کارگر مشغول به کار هستند و تاخیر در پرداخت مطالبات مزدی، آنها را در شرایط بد معیشتی قرار داده است.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود