تجمع اعتراضی کارگران فاز ۱۴ شرکت احداث کنگان

0 101

تجمع اعتراضی کارگران فاز ۱۴ شرکت احداث کنگان
روز شنبه ۳۰ دی ماه ۹۶، کارگران فاز ۱۴ شرکت احداث کنگان در مقابل عدم دریافت حقوق خود بعد از ۶ ماه، دست به تجمع اعتراضی زدند.

بدنبال اعتراض این کارگران و خواستن حقوق به حق خود کارفرما در پاسخ گفت: اگرهم خیلی تجمع کنید نزدیک عید بیکارتان می‌کنیم! این کارفرما در ادامه با لحن تهدید آمیزی رو به کارگران میگوید: اگر می خواهید دم عیدی از کار بیکار نشوی برو سر کارت و آنها را تهدید به اخراج می کند.

این در حالی است که تورم در جامعه بسیار بالاست و در همین ماه مردم در بسیاری از شهرها به گرانی و فقر اعتراض کرده و خشم خود را نشان دادند.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود