۴۷۶ نویسنده و هنرمند خواهان آزادی شاعر جنوبی محمد بم شدند

0 222

در اعتراض به دستگیری محمد بم شاعر جنوبی، ۴۷۶ نفر از نویسندگان و هنرمندان خواستار آزادی او شدند.

نویسندگان و هنرمندان در بیانیه خود با اشاره به دستگیری محمد بم، از اینکه طی سالهای اخیر، شاعران و نویسندگان با محدودیتها و برخوردهای مضاعفی بوده که به احکامی مانند زندان و شلاق انجامیده است، اعتراض کرده و گفتند: «امیدواریم آزادی محمد بم و تغییر نگاه به شاعران و نویسندگان هرچه زودتر حاصل شده و شاهد روزهایی باشیم که جواب کلمه، کلمه باشد نه حذف و زنجیر و زندان»

آنها تأکید کردند: «ما امضاکنندگان این نامه که همگی از اهالی فرهنگ و هنر هستیم با خواست اکید مبنی بر آزادی «محمد بم»، تاکید می‌کنیم که باید روند برخورد با هنرمندان و هنر به طور کامل متوقف شود و به جای سیستم تهدید و برخورد، به تشویق و حمایت هنرمندان بپردازند»

لازم به ذکر است که محمد بم شاعر از آبادان روز ۱۲ دی بدنبال شرکت در تظاهرات اعتراضی بازداشت شده است.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود