فراخوان بازنشستگان به تجمع و اعتراض در روز یکشنبه

0 157

فراخوان بازنشستگان به تجمع و اعتراض – بازنشستگان کشوری، لشگری، تأمین اجتماعی، فولاد، ذوب‌آهن و.. در اعتراض به عدم پرداخت حقوق حقه خود فراخوان به تجمع و اعتراض در روز یکشنبه ۱۰ صبح مقابل مجلس در تهران دادند. آنها گفتند: برای دستیابی به حقوق خود بار دیگر به عرصه آمده و پیگیر افزایش دستمزد، برون رفت از خط فقر، درمان شایسته یک انسان، اجرای قوانین معوقه، روشن شدن وضعیت صندوقها و… می‌شوند

لازم به ذکر است که روز ۱۹ آذر بازنشستگان در تجمعی با جمعیتی بالغ بر ۱۵ هزار نفر مقابل مجلس در تهران تجمع کرده و خواستار پرداخت حقوق حقه خود شده بودند.

 

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود