تجمع اعتراضی رانندگان تاکسی صباشهر شهریار

0 117

رانندگان تاکسی صباشهر شهریار، در ادامه اعتصابات و اعتراضات فراگیر در ایران ، روز پنجشنبه در اعتراض به نداشتن ایستگاه تاکسی، پایانه مسافری و ایجاد خطوط تاکسی‌رانی، مقابل شهرداری این شهر تجمع کرده و خواستار رسیدگی به مشکلات خود شدند.

 

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود