اعتراضات کارگران کارخانه ایران قوطی، کامیونداران استان فارس، ایل قشقایی در استان فارس

0 146

اعتراضات کارگران کارخانه ایران قوطی، کامیونداران استان فارس، ایل قشقایی در استان فارس
کارگران کارخانه ایران قوطی در قزوین،
امروز پنجشنبه ۲۸ دی ماه ۹۶، برای چندمین بار در مقابل استانداری این شهر تجمع کردند و در مقابل پرداخت نشدن ۶ ماه حقوق عقب‌افتاده خود اعتراض کردند

جمعی از رانندگان خودروهای سنگین و کامیونداران استان فارس نیز همبستگی خود را با قیام سراسری مردم ایران اعلام کرده و خواهان سرنگونی رژیم منحوس دیکتاتوری مذهبی و ایجاد یک حکومت دموکراتیک شدند

همچنین جمعی از وابستگان ایل قشقایی در استان فارس اعلام کردند: در این برهه از زمان که مردم ایران برای رهایی از ظلم و جور و ستم و درهم شکستن نظام دیکتاتوری ارتجاع به پاخاسته‌اند همبستگی خود را با آنان اعلام می‌کنیم.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود