گروگانگیری وزارت اطلاعات در خوی پدر را گرفته اند تا پسر خود را معرفی کند

0 261

گروگانگیری وزارت اطلاعات در خوی پدر را گرفته اند تا پسر خود را معرفی کند
روز جمعه ۱۵ دی ماه ۹۶، ماموران، بدون ارائه حکم منزل آیدین محسن نژاد، دانشجوی دانشگاه هنر تبریز و مدیرمسئول نشریه دانشجویی جامعه را در شهر خوی تفتیش  و وسایل شخصی او را ضبط کردند.با عدم حضور این دانشجو در خانه ماموران پدر وی را بازداشت کرده و خانواده‌اش را تهدید کرده اند تا زمانی که او خود را معرفی نکند پدرش در بازداشت خواهد بود.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود