در هشتمین روز قیام مردم در شهر تبریز تشکیل حلقه اول تجمع جوانان قیام حد فاصل بانک ملی و بازار شروع شد.

0 107

تبریز- در هشتمین روز قیام مردم در شهر تبریز تشکیل حلقه اول تجمع جوانان قیام از دقایقی پیش حد فاصل بانک ملی و بازار شروع  شد. تبریز به پا خاست تا جهنم دیکتاتورها شود

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود