قیام ایران – انتقال بازداشت شدگان به زندان مرکزی ارومیه و آماده باش در زندان

0 119

قیام ایران – انتقال بازداشت شدگان به زندان مرکزی ارومیه و آماده باش در زندان
روز سه شنبه ۱۲ دیماه حداقل ۶۰ نفر از بازداشت شدگان در تظاهرات خیابانی در ارومیه به زندان مرکزی این شهر منتقل شدند. این زندان بدلیل حجم و فشردگی بالای زندانیان ظرفیت پذیرش زندانی ندارد و حتی سرکرده زندان نیز در این رابطه معترض بوده که زندانیان کنونی در راهرو و کریدورهای زندان و یا حتی در راه پله ها میخوابند و دیگر به این زندان نفر نیاورید.

بدلیل فضای اعتراضی عمومی زندانیان و باتوجه به شرایط و فشردگی حجم بالای افراد در این زندان دست اندرکاران از قیام زندانیان وحشت دارند و تمامی ترددات داخل زندان را قطع نموده اند و هیچ ترددی در فضای عمومی زندان را اجازه نمیدهند. تمامی پرسنل و ماموران زندان در آماده باش هستند و  حتی مامورانی که در مرخصی بودند به زندان فراخوانده شده اند.

قیام آفرینان و خانواده های دستگیرشدگان اعلام کرده اند که هدف بعدی تظاهرات و خیزش در شهرها؛ زندانها است.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود