کانادا اعتراضات سراسری در حال پیشرفت ایران را دقیقا بررسی می کند

0 100

کانادا اعتراضات سراسری در حال پیشرفت ایران را دقیقا بررسی می کند

30 دسامبر 2017 – اتاوا، انتاریو – وزارت امور خارجه کانادا

وزارت امور خارجه کانادا امروز اعلامیه زیر را در مورد اعتراضات جاری در ایران منتشر کرد:

“کانادا از مردم ایران که از حق اساسی خود برای اعتراض مسالمت آمیز استفاده می کنند، دلگرم میشود.

“ما از مقامات ایرانی خواهان حمایت و احترام به حقوق دموکراتیک و حقوق بشر هستیم.”

“کانادا همچنان به حمایت از حقوق اساسی ایرانیان از جمله حق آزادی بیان ادامه خواهد داد.”

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود