گزارشی تکمیلی از تظاهرات بزرگ مردم مشهد در اعتراض به گرانی توسط اقشار مختلف

0 4,678

گزارشی تکمیلی از تظاهرات بزرگ مردم مشهد :
از صبح امروز پنجشنبه ۷ دی۹۶، مطابق فراخوانی که از قبل اعلام شده بود، قریب به ۱۰ هزار نفر از مردم مشهد در اعتراض به گرانی کالاها و مایحتاج عمومی و بالا رفتن افسارگسیخته قیمت روزانه اقلام؛ در میدان شهدا، مقابل ساختمان شهرداری این شهر تظاهرات بزرگی را برگزار کردند.

تظاهرکنندگان نیم ساعت بعد از تجمع به سمت حرم در خیابان شیرازی حرکت کردند. مردم همراه با راهپیمایی شعار داده و کف میزدند. غارت شدگان موسسات مالی مختلف هم به این تجمع پیوستند.

قبل از شروع تجمع تعداد زیادی از نیروهای سرکوبگر انتظامی و گارد ضدشورش در محل حاضر بودند. ولی جمعیت به قدری زیاد بود که قابل کنترل نبودند. جمعیت مردم؛ صفوف نیروی انتظامی را کنار زده و به مسیر تظاهرات ادامه دادند. تعدادی از نیروهای انتظامی کاری علیه مردم انجام ندادند و فقط آنها را نگاه میکردند عده ای هم به مردم حمله میکردند.

یکی از تظاهرکنندگان رو به گارد ضدشورش گفت: «اینها آمدند کمک آخوندها؛ حرف بزنی فقط سرکوبت میکنند؛‌ جرأت نداری حرف بزنی».

مردم نسبت به دستگیری نفرات تظاهرکننده توسط نیروی انتظامی شعار «ولش کن؛‌ ولش کن» سر دادند.

یکی از سرکردگان نیروی انتظامی روی بلندی رفته بود و میخواست جمعیت را ساکت کند. ‌جمعیت به وی اعتراض کردند و گفتند ما غارت شده هستیم.  آنها روی به وی شعار میدادند:‌ «پلیس برو دزدو بگیر». وی تا خواست ادامه بدهد جمعیت شعار «مرگ بر روحانی» سر داد.

نیروی انتظامی به تیراندازی هوایی و پرتاب گاز اشک آور مبادرت کرد و به این وسیله میخواست مردم را بترساند و آنها را متفرق کند؛‌ ولی مردم در صحنه ماندند. جوانان و مردم نیروهای سرکوبگر را هو کرده و گاز اشک آور را به سمت نیروهای رژیم برگرداندند.

در این تجمع تمامی اقشار از زن و مرد؛ افراد سالخورده و کودکان؛‌ شرکت داشتند. حضور زنان در این تجمع؛ چشمگیر بود.

تظاهرکنندگان در مسیر راهپیمایی؛ چند بلوک وسط خیابان و تابلوها را شکستند.

مردم زمانی که به مقابل حرم امام رضا رسیدند؛ زمان اذان ظهر بود؛ مردم هم به احترام اذان ۱۰ دقیقه نشستند و بعد از اتمام اذان بلند شدند. در این نقطه نیروی انتظامی به مردم حمله کرد. مردم هم تعدادی از بلوکهای وسط خیابان و تابلوها را شکستند.

نیروی انتظامی یکی از خانمهای شرکت کننده را کتک زد و روی صورت او اسپری پاشید. مردم در مقابل به نیروی انتظامی حمله کرده و یکی از نفرات نیروی انتظامی را حسابی کتک زدند.

نیروی انتظامی برای مقابله با مردم ماشین آبپاش به محل آورد. یکی از نفرات تظاهرکننده روی ماشین آبپاش رفت. مردم هم با سنگ؛ چوب و شیشه به سمت ماشین آبپاش حمله کردند.

نیروی انتظامی اقدام به شلیک تیر هوایی و گاز اشک آور به سمت مردم نمود. مردم در این نقطه متفرق شدند. مردم مصدوم از محل میرفتند و به جای آنها مردم دیگری جای آنها را می گرفتند. یک درگیری و جنگ و گریز در خیابان بین مردم با نیروهای سرکوبگر شکل گرفت. نیروهای سرکوبگر انتظامی که در برابر مقاومت مردم به وحشت افتاده بودند؛ سوار  بر موتور سیکلت های خود شده و از محل فرار می کردند.

شعارهای تظاهرکنندگان به این قرار بود:

«یه اختلاس کم بشه؛ مشکل ما حل میشه»

«نترسید؛ نترسید؛ ما همه با هم هستیم»

«پلیس برو دزدو بگیر»

«اسلامو پله کردین؛ مردمو ذله کردین»

«مرگ بر روحانی»؛ «مرگ بر دیکتاتور»

«نیروی انتظامی؛ حمایت؛‌ حمایت»

«دولت اعتدالی؛ با وعده های خالی»

«مرگ بر گرونی»

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود