بودجه سال ۱۳۹۷ روحاني و مشكلات مردم

0 113

در اغلب كشورهاي دنيا، بخصوص وقتي در آن كشور بحرانهاي متعددي وجود دارد، دولت وقتي بودجه را به پارلمان مي‌برد، بايد در آن بودجه، موضوع حل بحرانها را در نظر بگيرد. يعني اگر بحران بي‌كاري است، براي آن و سياست توليدي مشخصي را طراحي كرده و بودجه مشخصي را به اين كار اختصاص ميدهد. يا اگر مشكل كم‌آبي، مشكل زنان، مشكل آلوده بودن هوا و …. داشته باشد، حتما براي آنها طرح مشخص و بودجه قابل قبولي را اختصاص ميدهد.

اما ببينيم در رژيم ايران موضوع از چه قرار است؟ روز ۱۹ آذر ۹۶، روحاني بودجه سال ۹۷ خود را به مجلس رژيم داد. اين بودجه بيش از ۱۱۹۴ تريليون تومان است. اگر همچنانكه روحاني گفته هر دلار را معادل ۳۵۰۰ تومان محاسبه كرده‌اند، اين بودجه بيش از ۲۹۸ ميليارد دلار مي باشد. محل تأمين اين بودجه، اساسا از فروش نفت و گاز و بستن مالياتهاي سنگين، چه ماليتهاي مستقيم و چه غير مستقيم، بر مردم است. اين بودجه ۶پيوست دارد با اعداد و ارقامهاي عجيب و غريب كه هيچ ربطي به مشكلات مردم ايران ندارد. به عنوان مثال، ۳هزار ميليارد تومان، تحت عناوين مختلف، مانند شورايعالي حوزه علميه قم يا خراسان و از اين قبيل عنوانها، به حوزه‌هاي مختلف كه هركدام در اختيار يكي از آخوندهاي حكومتي هستند، پرداخت مي‌شود. مثلا به آخوند مكارم شيرازي ۳۰۵ميليارد تومان يا به نوه‌ي خميني ۷۱ميليارد تومان همينطور به مصباح يزدي، مرعشي و … پرداخت مي‌شود. اين پولها بيش از ۸۵۰ميليون دلار مي باشد. همچنين براي كميته «امام خميني» كه در اختيار خامنه‌اي است، مبلغ ۴۸۱هزار تومان، يعني معادل بيش از يك ميليارد و ۳۵۰ميليون دلار اختصاص داده شده است. ااين ها هزينه‌هاي بسيار سنگيني بردوش اين مردم است، كه نه تنها مطلقا هيچ ربطي به مردم ندارد، بلكه مروجين فساد مالي در جامعه ايران هستند. گر فقط همين دو فقره مبلغي كه از آن صحبت كرديم، وارد چرخه توليد در كشور مي‌شد يعني براي توليد كالا اعم از صنعتي وكشاورزي وخدماتي به كار گرفته مي‌شد، بيش از ۲۵۰هزار شغل در كشور ايجاد مي شد.  در حالي كه «عوارض خروج از کشور» سه برابر و قيمت گازوئيل ۲۰درصد افزايش مي‌يابد.

علاوه بر آن، بودجه سپاه پاسداران نيز بسيار افزايش يافته و براي سال آينده ۲۶۷ هزار میلیارد، ارتش تومان، بودجه ارتش رژيم ۹۷ هزار میلیارد، بودجه بسیج ۱۱,۸ هزار میلیارد، بودجه وزارت دفاع حکومت ۴۴,۹ هزار میلیارد و بودجه ستاد کل نیروهای مسلح ۱۶,۹ هزار میلیارد تومان می‌باشند.

بسيار قابل تأمل است كه به گزارش خبرگزاري تسنیم  روز ۱۹ آذر ۱۳۹۶ (۱۰دسامبر ۲۰۱۷): «موشک و نیروی قدس سپاه؛ اولویت‌های بودجه دفاعی در سال ۹۷». بنا بر اين اولويت بودجه كابينه روحاني، همچنانكه تأكيد شده، پروژه‌هاي موشك ودخالت در امور كشورهاي ديگر و صدور تروريسم با نيروي قدس است. يعني از بودجه كشور چيزي براي سرمايه‌گذاري در پهنه‌هاي صنعت، كشاورزي وخدماتي نمي‌ماند. در حالي كه بنا به گفته روحاني، سالانه حدود يك ميليون ۲۰۰هزار نفر در ايران وارد بازار كار مي شوند. اما كاري يا اشتغالي ايجاد نشده كه اين جوانان وارد كار شوند. به اين ترتيب روز به روز به آمار بيكاران كشور افزوده مي شود. به خصوص كه مطابق آمار رسانه‌هاي رژيم، سالانه حدود ۲۵ميليارد دلار كالاي قاچاق بطور سيستماتيك و از طريق سپاه پاسداران و شركاي آن وارد ايران مي شود كه باعث نابودي كارگاهها و كارخانه‌هاي توليدي در ايران مي گردد.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود