زندگی كردن در ایران تحت حاکمیت آخوندها مانند یک مرگ تدریجی است

0 167

یک دختر هموطن: خداكند مجاهدین بتوانند مردم ایران را نجات بدهند. زندگی كردن در ایران تحت حاکمیت آخوندها مانند یک مرگ تدریجی است.

دیشب که در تهران زلزله آمده بود مردم می‌گفتند کاش همه‌جای ایران زلزله بیاید و همه کشته شویم.

بطور خاص برای ما که آگاه هستیم این زندگی مانند یک کابوس است. چون همه چیز را می‌بینی و حس می‌کنی ولی احساس می‌کنی کاری از دستت بر نمی‌آید.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود