رژیم خیلی ضعیف است و خبرهای مجاهدین در جامعه خیلی بیشتر جاذبه دارد

0 76

یک دانشجو از تهران: تظاهرات فرانسه را تمام دوستانم دیده اند ولی فقط عکس هایش را داشتیم دنبال فیلمهایش هستم که به دوستانم نیز بدهم.

مردم ایران خیلی آگاه تر نسبت قبل در رابطه با هر مساله ای هستند. جمعبندی ما این است که رژیم خیلی ضعیف تر از قبل است و خبرهای افرادی مثل مجاهدین در جامعه خیلی بیشتر جاذبه دارد.

ما قشر دانشجو هستیم. دوستانم در هفت‌تپه بودند و می‌گفتند رژیم دیگر توان سرکوب مثل قبل را ندارد و الا که با باتوم و زندان به جان کارگران هفت‌تپه می‌افتاد. اما کارگران رژیم را مجبور به عقب نشینی کردند.

مجاهدین جایگاه جدی می‌توانند داشته باشد و باید فعالیتشان را در فضای مجازی بالا ببرند تا بتوانند پاسخگوی سم‌پاشی‌های رژیم باشند. خیلی ها واقعیت‌ها را در رابطه با مجاهدین نمی‌دانند. ما هم به خاطر ایده‌های چپ‌گرایانه متوجه واقعیت مجاهدین شدیم.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود