عرصه برای نظام هر روز تنگتر می‌شود و روز سرنگونی نزدیکتر

0 139

یک هموطن: عرصه برای نظام هر روز تنگتر می‌شود و روز سرنگونی نزدیکتر. در صحنه بین‌المللی رژیم زیر ضرب است. وضعیت اقتصادی ایران هم خراب است.

حقوق کارگران را نمی‌شود داد. قدرت خرید مردم خیلی کم شده و باید همه تلاشمان را برای تغییر رژیم بکنیم.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود