روز سرنگونی بخدا نزدیکتر از اونیه که فکرش رو میکنیم

0 164

يك هموطن: روز سرنگونی بخدا نزدیکتر از اونیه که فکرش رو میکنیم. صبر کن آسیاب به نوبته داداش. اونروز هم میاد که نوبت ما برای انتقام باشه. هر آمدنی رفتنی هم داره. قیام ها شروع شده.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود