بحران مرحله سرنگوني

بحران مرحله سرنگوني

0 114
اين روزها اتفاقاتي در اين نظام مي افتد، كه شايان بررسي و نگرشي نو دارد؛ و  موضوع بست نشستن دولت احمدی‌نژاد و سخنان خود او در شاه‌عبدالعظیم، از اين نمونه هاست كه فضای خاصی در بحران درونی رژیم ایجاد کرده است.

یعنی به‌روشنی یک کشاکشی هست در رأس قوای رژیم. خود احمدی‌نژاد هم که 8سال رئیس‌جمهور این سیستم بوده است. بنابراین موضوع؛ دعوای این شخص با آن شخص، یا حتی این جناح با آن جناح نيست؛ واقعیت این است که این یک بحرانی‌ست که قبل از هر کس روی میز خامنه‌ای است. یک بحرانی‌ست برای ولایت خامنه‌ای؛ برای محور نظام! در واقع بی‌مبالغه باید گفت اینها علائم شکنندگی و نمودهای روشنی هست از بحران مرحله سرنگونی تمامیت این دستگاه است.

اين موارد نشان می‌دهد که یک بحران ساختاری در درون اين نظام وجود دارد. راه‌حل هم این نیست که باند مقابل دار و دسته احمدی‌نژاد را بگیرد و دستگیر کند. تا الآن هم چندبار دستگیر کردند و بعد آزاد کردند يعني اين روش كارساز نبوده و نخواهد بود. بنابراین راه‌حل این بحران ساختاری، ساختارشکنی هست. یعنی باید ساختار سرنگون و عوض شود و اين يعني همان بحران مرحله سرنگونی‌!

اما منشأ این بحران کجاست؟ بعد از زهر شقه‌ای که در نمایش انتخابات سال گذشته بود؛ خامنه‌ای موفق نشد مهندسی انتخابات خودش را پیش ببرد و رئیسی را رئیس‌جمهور کند و آنجا شکست خورد؛ در نتیجه مسائل به این صورت بارز شد.

و قطعاً بحرانهای بیرونی رژیم مانند شکست برجام یا انزوای منطقه‌یی رژیم بسیار تاثیر دارد و تشدید می‌کند؛ اما مبنا را باید در خود سیستم و نظام ولایت‌فقیه جستجو كرد. چون یک بحران ساختاری در دستگاه رژیم هست. يعني دستگاه ولایت‌فقیه با سیستم اجرایی ریاست‌جمهوری!  همخوان نيست و در این مورد همواره در این نظام مشکل وجود داشته است. نگاه کنید به سرنوشت روسای‌جمهور رژیم. از همان زمان که خمینی مرده بود و رفسنجانی و خامنه‌ای قدرت را به دست گرفتند، این تضاد بین رفسنجانی و خامنه‌ای بود. آخرش هم منجر شد به کشاکش شدید رفسنجانی و خامنه‌ای و سرنوشت رفسنجانی و داستان مرگش در استخر!/ رئیس‌جمهور بعد از رفسنجانی، یعنی خاتمی، الآن ممنوع‌التصویر و… است و طرد شده است. البته خودش تلاش می‌کند از طریق کرنش پایبندی خودش را به نظام نشان دهد/ رئیس‌جمهور بعدی رژیم، یعنی احمدی‌نژاد که تازه مورد قبول خامنه‌ای بوده، کارش با سیستم ولایت‌فقیه به اینجا کشیده است. حتی همین رئیس‌جمهور فعلی رژیم، روحانی، که این همه هم در برابر خامنه‌ای کرنش و تمکین دارد، باز پیاپی می‌بینیم که دستگاه و مهره‌های خامنه‌ای با باند روحانی چه کشاکشها و تیغ‌کشی‌هایی بر ضدهم دارند يعني نهاد رياست جمهوري در اين نظام، ساختاری‌ست «جعلی!». چرا كه یک سیستم قرون‌وسطایی آمده یک نهاد به‌اصطلاح انتخاباتی و ریاست‌جمهوری گذاشته است. البته همان را هم با صدتا فیلتر می‌آورد؛ که آن فیلتر حتی رفسنجانی را خلع صلاحیت می‌کند. احمدی‌نژاد را هم رد صلاحیت کردند. یعنی آن که الآن رئیس‌جمهور نظام است و آنهاییکه زمانی بودند، همه با این دستگاه ولایت فقیه در تضاد هستند. یعنی مشکل نظام هستند و برایش بحران ایجاد می‌کنند.

بنابراین ساختار ولایت‌فقیه، شکنندگی خود را به‌صورت روشن بازر می‌کند. و مبنای مشکلی که الآن نظام دارد و در صحبتهای احمدی‌نژاد نمود پیدا می‌کند، همین مشکل ساختاری هست. به به عبارت روشن تر مي توان گفت كه خامنه‌ای با هیچ کس (در موضع ریاست‌جمهوری نظام) آبش در یک جوب نمی‌رود.  البته بحرانهای بیرونی هم قطعاً اين مساله را تشدید می‌کنند.

پس این‌که می‌گویم این مرحله، مرحله‌ سرنگونی و بی‌علاجی و بحران ساختاری‌ست- که راه‌حلی جز برافکندن کل این ساختار ندارد-بسیار جدیست. و اکنون می‌بینیم که از درون و بیرون رژیم، نمودهای شرایط تغییر بارز می‌شود و تحولات با شتاب زیاد در درون جامعه ایران، در درون رژیم و در سطح منطقه‌یی و بین‌المللی به پیش می‌رود.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود