پاسدار احمدی‌نژاد: کل کشور در خطر است

0 113
پاسدار احمدی‌نژاد: کل کشور در خطر است وی در مصاحبه با سایت نزدیک به خود به نام دولت بهار به‌شدت قوه قضاییه رژیم را زیر ضرب برد و گفت: «قوه قضاییه اختیاراتش فوق‌العاده است. تنها قوه‌ای است که هیچ نظارتی بر آن نیست… عملکرد قوه قضاییه یک سیر کاملاً نزولی دارد. الآن کل کشور در خطر است و امیدی به اجرای عدالت نیست».
وی افزود: «ما انقلاب کردیم که قوه قضاییه این طوری بشود؟. ته حرفشان این است که تمام مملکت را بدهید دست من تا درست شود. خب این‌که حرف هر طاغوتی هست و هر دیکتاتوری همین حرف را می‌زند.’.’ کی هستید که خود را برتر از قانون و مردم می‌دانید؟ اگر دیکتاتوری قوه قضاییه می‌خواستیم که قبلش هم بود.’.
پاسدار احمدی نژاد افزود:‌ من بر سر ماجرای ستار بهشتی بر سرشان فریاد کشیدم و گفتم شما جنایت کردید.
این گفتگو بعد از بست‌نشینی بحث‌برانگیز حمید بقایی و چند نفر از نزدیکان احمدی نژاد منتشر می‌شود. بقایی هفته پیش در پی امتناع از حضور در جلسه سوم دادگاهش در اعتراض به آنچه رفتار دستگاه قضایی خوانده بود در آرامگاه شاه عبدالعظیم بست نشسته بود. محمود احمدی‌نژاد گفته: “به یکی از بچه‌هایی که در این قضیه هست می‌گویند بیا همکاری کن تا تخفیف بدهیم. خیلی بد است که یعنی بیا علیه آقای بقایی یک چیزی بگو. ما انقلاب کردیم که قوه قضاییه این طوری بشود؟…
احمدی نژاد ادامه داد: “قوه قضاییه اختیاراتش فوق‌العاده است و حتی از رهبری هم بیشتر است. تنها قوه‌ای است که هیچ نظارتی بر آن نیست…عملکرد قوه قضاییه یک سیر کاملا نزولی دارد. الان کل کشور در خطر است و امیدی به اجرای عدالت نیست.”

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود