اعتراض وتجمع بیش از 4 هزار نفر ازغارت‌شدگان مؤسسه‌های حکومتی مقابل دادستانی رژیم درتهران

اعتراض وتجمع بیش از 4 هزار نفر ازغارت‌شدگان مؤسسه‌های حکومتی مقابل دادستانی رژیم درتهران

0 123

اعتراض وتجمع بیش از 4 هزار نفر ازغارت‌شدگان مؤسسه‌های حکومتی مقابل دادستانی رژیم درتهران

صبح روز دو‌شنبه ۲۹آبان غارت‌شدگان مؤسسه حکومتی از جمله کاسپین؛ آرمان؛ افضل توس؛ البرز ایرانیان در اعتراض به چپاول پول‌های به غارت رفته خود توسط این مؤسسه‌های وابسته به سپاه پاسداران مقابل ساختمان به‌اصطلاح دادستانی رژیم آخوندی در تهران تجمع کردند.

به گزارش دریافتی در میدان 15 خرداد تهران حدود 4 هزار نفر از غارت شدگان دراین تجمع و راهپیمایی شرکت کردند. رژیم تعدادی از نیروهای سرکوبگرش را به محل تظاهرات فرستاد ولی جرات تعرض به تظاهر کنندگان را ندارند.

Video / Embed

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود