سایت جنبش دادخواهی 67

0 156

جنبش دادخواهی برای قتل عام 1367

خورشیدواره‌های زمینی‌ نمرده‌اند
تا زنده هست آتشِ تب‌دار ۶۷
باید سکوت سنگی‌ ۳۰ ساله را شکست با همتی سترگ سزاوار۶۷
سایت جنبش دادخواهی 67
برای آنان که در جستجوی حقیقت اند و آنچه که سالیان حکومت دیکتاتوری آن را مخفی کرده است
نام‌های آن‌ها را خمینی پنهان کرد، اما نام‌آورترین زنان و مردان تاریخ معاصر ایران‌اند.
مزارهایشان را مخفی کرده‌اند، اما حاضرترین و آشکارترین وجود رزمنده ملت ایران‌اند.
و سال‌هاست بر سر دار رفته‌اند، اما سرود سرخ آزادی بر زبان آن‌ها جاری است

منبع مراجعه به صفحه اصلی سایت

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود