تجمع اعتراضی غارت‌شدگان آرمان در ایلام و کوهدشت

0 195

روزدوشنبه ۲۴مهر غارت‌شدگان آرمان در ایلام و کوهدشت در اعتراض به غارت پولهایشان و عدم پاسخگویی به مطالباتشان در مقابل بانک تجارت ایلام و استانداری خوزستان تجمع اعتراضی برگزارکردند.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود