انعكاس دوم گزارش غارت شدگان در ايران در سايت آمريكن تينكر

0 173

سايت آمريكن تينكر از سايت هاي مهم و معتبر چاپ آمريكا امروز 30 سپتامبر 2017 ، مقاله اي با عنوان : ” آيا بحثهاي مربوط به تغيير رژيم در ايران مباني مادي دارد؟” منتشر كرده و در آن به تظاهرات غارت شدگان در داخل ايران عليه موسسه كاسپين و آرمان نيز يك پاراگراف را اختصاص داده است و لينك كليپ تظاهرات غارت شدگان را در داخل مقاله اش گذاشته است.

در قسمتي از اين مقاله آمده است :   تنها در تابستان 88 30 هزار زنداني سياسي كه اساسا اعضا و هواداران سازمان مجاهدين بودند، طي چند ماه به قتل رسيدند و در گورهاي جمعي دفن شدند. در سال1999 و  2009 اين قيام  مجددا فوران كرد. اگر چه اين قيام  ها با سركوب وحشيانه مهار شد اما پايان نگرفت و آتش زير خاكستري است كه بدنبال يك منفذ و روزنه اي است تا مجددا با شدتي بيشتري فوران كند. اكنون اعتراضات و تظاهرات هاي پراكنده  از جانب مردم در سراسر كشور در جريان است. منجمله اعتراضات مردم شهرهاي مختلف عليه دو موسسه متعلق به سپاه پاسداران بنام هاي آرمان و كاسپين كه دست به يك دزدي و غارت بي  سابقه زده است. پس از دور دوم رياست جمهوري حسن روحاني نارضايتي هاي اجتماعي  گسترش بيشتر يافته و انتظارات مردم نيز افزايش يافته است.

 

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود