ایران -تجمع شرکت کنندگان آزمون دستیاری دندانپزشکی مقابل مجلس

0 184

جمعی از داوطلبان آزمون دستیاری دندانپزشکی در اعتراض به نتایج آزمون دستیاری و اعمال سهمیه پنج درصدی فرزندان پاسداران و بسیجیان که،عملا ۶۰ درصدسهمیه های رشته های پزشکی دانشگاههابه آنها تعلق گرفته است ٬صبح امروز سه شنبه ۱۸ مهرماه ۹۶ برای دومین بار در یک هفته اخیر، مقابل مجلس تجمع کردند. آنها این سهمیه بندی را یک تبعیض در پوش قانون میدانند.

دندانپزشکان تجمع کننده خواستار بازبینی نحوه اعمال سهمیه بندی ها شده و اظهار می‌کردند در دفترچه ثبت‌نام صراحتا اعلام شده است، که باقی مانده سهمیه آزاد و ایثارگر متعلق به داوطلبین سهمیه آزاد است.

شرکت کنندگان معترض اظهار می‌کنند در دفترچه ثبت نام قید شده بوده است که بعد از ثبت نام تغییری در سهمیه های آزمون اعمال نمیشود و اعمال سهمیه ۵ درصدی در حال حاضر غیر قانونی است.

گفتنی است،‌ در هفته‌ گذشته نیز شرکت کنندگان در این آزمون مقابل وزارت بهداشت و مجلس تجمع کرده بودند و این دومین تجمع اعتراضی آنها مقابل مجلس است.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود