اعتصاب کارگران سازمان عمران شهرداری آبادان

0 176

کارگران سازمان عمران شهرداری آبادان روز پنجشنبه 27مهر ماه 96 در اعتراض به پرداخت نشدن یک ماه حقوق و پنج ماه حق بیمه، دست از کار کشیده و در محل کارشان، تجمع اعتراضی برگزار کردند.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود