بازنشستگان مقابل دفتر آخوند روحانی تجمع اعتراضی برگزار کردند

0 204

صبح روز سه‌شنبه ۱۸مهرماه ۹۶ بازنشستگان در اعتراض به وضعیت معیشتی خود مقابل دفتر آخوند روحانی تجمع کردند. روی بنرهایی که در دست بازنشستگان بود نوشته است: «روحانی… گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله ماست آنچه البته به جایی نرسد فریاد است» و «معیشت؛ منزلت؛ بیمه کار‌آمد حق مسلم ماست» و «ما از فقر نمی‌نالیم از فرق و تبعیض می‌نالیم» و «افزایش حداقل حقوق به میزان ۴۰۰۰۰۰۰تومان خط فقر».

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود