برای یک ایران آزاد و دموکراتیک

دعوای اصلی با رژیم از اول بر سر حاکمیت ملت بوده

قسمتی از پیام رادیو تلویزیونی آقای مسعود رجی در بهمن 1377 به مناسبت سالگرد انقلاب ضد سلطنتی مردم ایران

6
مسعود_رجوي_دعواي_اصلي_با_رژيم_از

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود