«چالش سنگ» پرانی به نظام!

0 199

تظاهرات غارت‌شدگان و سایر اقشار به جان آمده این روزها به مدار تازه‌یی رسیده و به ترتیبی مرز خواسته‌های صنفی را پشت سر گذاشته است، چه در صحنه عمل و چه در شعارها و موضعگیری‌ها.

شعارهای مردم به جان آمده در این روزها در جریان تظاهراتهایشان در شهرهای مختلف کاملاً گویای این واقعیت هستند:

حکومت عدل علی، این همه بی‌عدالتی

ما بچه‌های جنگیم بجنگ تا بحنگیم

دولت تدبیر و امید نمی‌خوایم نمی‌خوایم

وزارت ورشکسته رو پول ما نشسته

نه تدبیر نه امید همش دروغ و تزویر

مرگ بر این دولت مردم فریب

این شعارها گام به گام از خواسته‌های صنفی فاصله گرفته و با گفتن روحانی رأی ما را پس بده و مرگ بر این دولت مردم فریب و حکومت عدل علی این همه بی‌عدالتی، و بالاخره شعار مرگ بر خامنه‌ای، دجالیت و غارتگری کل نظام را نشانه گرفته‌اند و بر تمامیت نظام مهر عدم مشروعیت و باطل شد زده‌اند. این شعارها هیچ‌کدام بوی شعارهای صنفی نمی‌دهند و تماماً همسو با شعارهای آلترناتیو دموکراتیک مردم ایران هستند. ولی بلوغ این اعتراضها به اعتراف منابع حکومتی از این شعارهای سیاسی، در صحنه عمل به بستن خیابانها، به تحصنهای ادامه‌دار و حتی به آتش زدن مؤسسات غارتگر رسیده. به این اعتراف از سایت حکومتی دولت بهار در مقاله‌یی با عنوان «چالش سنگ» در روز 18مهر نگاه کنید:

«عده‌یی عامل یا غافل هرشب با سنگ و ساچمه و گوشی در شهرها دوره می‌افتند و شیشه اماکن دولتی، شبه‌دولتی، مذهبی و امثالهم را پایین می‌آورند»

به این ترتیب نشان می‌دهد که هدف چیزی جز رژیم آخوندی و مظاهر دجالیت و غارت و چپاولش نیست.

این سایت حکومتی سپس اذعان کرده است: «عمومیت یافتن و استقبال بخش‌هایی از جامعه خسته و درمانده‌ از بیکاری، فقر و تبعیض از این جرم مشهود، قطعاً جنبه‌ای ورای مسائل امنیتی دارد… به نظر می‌رسد نمود بیرونی این خشم و تنفر فروخفته، می‌رود تا ابعاد خطرناک دیگری پیدا کند».

 

این سایت حکومتی وابسته به باند احمدی‌نژاد، در وحشت از بازگشت‌ناپذیری خیزش مردمی نوشته است: «بی‌گمان این خرده‌جنبش‌های مخرب، تازه استارت خورده‌اند و در آینده‌ای نه‌چندان دور ممکن است ابعاد خطرناک، عمیق و وسیع دیگری پیدا کنند».

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود