تظاهرات نه به اعدام در ایران – سوئیس – ژنو

0 152

جمعی از حامیان مقاومت در ژنو روز جمعه ۱۴ مهر در محکومیت موج فزاینده اعدامها و نقض وحشتناک حقوق بشر توسط رژیم ضدبشری آخوندی حاکم برایران، یک تظاهرات در میدان ناسیونال در مقابل مقر اروپایی ملل متحد برگزار کردند.

شرکت کنندگان خواستار آزادی زندانیان سیاسی در سیاهچالهای ولایت فقیه (خامنه ای) در ایران شدند.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود