در ایران ما چه می گذرد

تظاهرات نه به اعدام در ایران – سوئیس – ژنو

0

جمعی از حامیان مقاومت در ژنو روز جمعه ۱۴ مهر در محکومیت موج فزاینده اعدامها و نقض وحشتناک حقوق بشر توسط رژیم ضدبشری آخوندی حاکم برایران، یک تظاهرات در میدان ناسیونال در مقابل مقر اروپایی ملل متحد برگزار کردند.

شرکت کنندگان خواستار آزادی زندانیان سیاسی در سیاهچالهای ولایت فقیه (خامنه ای) در ایران شدند.

Leave A Reply

Your email address will not be published.