در ایران ما چه می گذرد

تجمع کارگران فضای‌سبز شهرداری آمل

1

کارگران فضای سبز شهرداری آمل روز سه‌شنبه ۱۸مهر ۹۶ در اعتراض به پرداخت نشدن سه ماه حقوق عقب‌افتاده تجمع اعتراضی برگزار کردند و از رفتن به‌سر کار خودداری کردند.

Leave A Reply

Your email address will not be published.