تجمع اعتراضی دانشجویان مقابل کوی دانشگاه تهران

0 184

دانشجویان شبانه دانشگاه تهران ظهر روز دوشنبه 17مهر 96 در اعتراض به اختصاص ندادن خوابگاه به دانشجویان مقابل کوی دانشگاه تهران تجمع کردند.  به گفته دانشجویان کارگزاران رژیم وعده داده بودند که مشکل خوابگاه دانشجویان را حل کنند اما اکنون اعلام می‌کنند خوابگاه به دانشجویان شبانه تعلق نمی‌گیرد.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود