در ایران ما چه می گذرد

افزایش نرخ رسمی دلار توسط بانک مرکزی رژیم

0

بانک مرکزی امروز چهارشنبه نوزدهم مهرماه 96 همچون روزهای دیگر نرخ رسمی ۳۹ارز موجود در مرکز مبادلات ارزی را اعلام می‌کند که بر این اساس نرخ رسمی ۲۲ارز با افزایش و ۱۰ارز با کاهش همراه بوده است و به این ترتیب نرخ رسمی دلار آمریکا امروز ۳۴هزار و ۱۱۵ریال و یورو ۴۰هزار و ۳۰۲ریال است.

Leave A Reply

Your email address will not be published.