محکومیت موج اعدامها و نقض وحشتناک حقوق بشر در ایران در سوئد

0 164

محکومیت موج اعدامها و نقض وحشتناک حقوق بشر در ایران توسط جمعی از حامیان مقاومت در شهر مالمو در سوئد- شنبه ۸ مهر

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود