در ایران ما چه می گذرد

احضار دو مدافع حقوق کارگران توسط اطلاعات آخوندی در سنندج

0

زندان مرکزی اردبیل
مأموران اطلاعات آخوندی روز چهارشنبه 19مهر دو تن از مدافعان کارگری را احضار کرد. این دو سهراب جلالی و شریف ساعدپناه نام دارند.
اطلاعات آخوندی سنندج از آنان خواسته است ساعت هشت و نیم صبح روز پنجشنبه 20مهرماه خود را به ستاد خبری اداره بدنام اطلاعات آخوندی در سنندج معرفی کنند.

Leave A Reply

Your email address will not be published.